Đào tạo nhóm bán hàng

Làm thế nào để trở thành một đại diện bán hàng xuất sắc!

 

 • 8 Bước chính để đào tạo cuộc gọi bán hàng
 • Hướng dẫn cách tăng phân phối, bán hàng, doanh thu, tỷ suất lợi nhuận
 • Các chiến lược để cải thiện hiệu suất
 • Bổ sung các thành viên nhóm bán hàng hiện tại với góc nhìn bên ngoài
 • Giúp hợp lý hóa hoạt động, tăng năng suất
 • Làm cho các chức năng tổng thể hiệu quả hơn
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại rượu / nhãn hiệu
 • Cung cấp ý kiến ​​chuyên gia, phân tích và khuyến nghị cho các tổ chức hoặc cá nhân
 • Học cách tách mình khỏi đối thủ cạnh tranh

Chiến lược nhóm bán hàng

hinh anh duoi

Đặt mục tiêu + Thực hiện mục tiêu
= Tác động trực tiếp đến kết luận

 • Thực hiện các kế hoạch khuyến mại và kinh doanh có lãi đồng thời quản lý ngân sách hoạt động để đạt và vượt các mục tiêu hoạt động
 • Kết hợp sử dụng KPI để lập kế hoạch chiến lược, tiếp thị, xác định cơ hội và tối đa hóa hiệu quả theo kênh / khu vực
 • Thiết lập các mục tiêu bán hàng tiếp thị và dự báo bán hàng
 • Xây dựng cấu trúc bán hàng vững chắc, cung cấp các công cụ như kế hoạch lộ trình chiến lược, danh sách tài khoản, ưu tiên thương hiệu, công cụ theo dõi, mục tiêu phân phối, mục tiêu khối lượng bán hàng, cuộc gọi bán hàng / ghi chú theo dõi
 • Theo dõi hiệu suất của đội bán hàng và làm việc để xây dựng nền tảng phát triển
 • Tìm hiểu cách phát triển lãnh thổ và đạt được mục tiêu bán hàng
 • Đào tạo để phát triển các kỹ năng về bán hàng tư vấn, quản lý lãnh thổ và bán hàng trong khi giám sát việc sắp xếp sản phẩm, quản lý kệ và trưng bày cho các tài khoản